Specijalni proizvodi

NUTRIKO PROTEKT

Nutriko protekt je namenjen za proizvodnju predstartera i startera za mlade životinje u porastu i tovu. Nutriko protekt je proizvod koji u smešama za mlade životinje može da posluži kao kompletna zamena za kukuruz i zato se koristi u neograničenim količinama za proizvodnju predstartera i startera za ishranu prasadi i pilića.

Opširnije

EKSKORN

Karakteristike Ekskorna

Skrobna zrna su ekspandirana na visokoj temperaturi i pod određenim pritiskom. Ovako obrađena skrobna zrna lako su svarljiva za mlade životinje u porastu i tovu. Ekskorn je mikrobiološki potpuno čist proizvod, slatkastog ukusa i prijatnog mirisa. Upotrebljava se umesto kukuruza za ishranu mladih životinja (prasad i mlada živina).

Efekat: prevencija pojave sterilne dijareje kod odbijene prasadi i pilića do uzrasta od 10 dana, koji se javlja kao rezultat nedostatka amilolitičkih enzima.

NUTRIKO ENERGY R

Nutriko energy R je proizvod dobijen od sojinih prerađevina izmešanih sa razređivačem. Proizvod je karakterističan po tome što sadrži visok procenat protektirane masti zaštićene od hidrolize u predželucima preživara. Zato se energija ovog proizvoda naziva baj pas energija.

Proizvod je namenjen za balansiranje optimalnog sadržaja neto energije za mleko u smešama za krave muzare.

Upotreba Nutriko energy R zavisi od deficita energije u krmnim smešama, a preporučuje se dodavanje do 2% u kompletnim smešama za krave muzare.

Opširnije

NUTRIKO J

Nutriko J je proizvod dobijen kombinacijom minerala i vitamina, kojim obezbeđuje optimalno zdravlje papaka, kože i sjajnu dlaku goveda. Preventivno se daje u krmnim smešama za krave muzare i junice. Doziranje: 1kg na 1t hrane.

NUTRIKOAMIN

Nutrikoamin je specijalni dodatak za krave muzare koji se daje mesec dana pre teljenja i obezbeđuje optimalno zdravlje vitalnih organa krave i teladi, daje se mešanjem 100gr. nutrikoamina - hranljivog dodatka u koncentratu za krave.

Translate »