Živina

Tovni pilići

TPS Potpuna smeša za tov pilića 1 STARTER

TPF-1 Potpuna smeša za tov pilića 2 FINIŠER 1

TPF-2 Potpuna smeša za tov pilića 3 FINIŠER 2


Opširnije

Priplodni pilići

PŽ-1 Potpuna smeša za piliće za priplod 20%

PŽ-2 Potpuna smeša za piliće za priplod 19%

PŽ-3 Potpuna smeša za piliće za priplod 3 16%

PŽ-4 Potpuna smeša za piliće za priplod 4 16%


Opširnije

Koke nosilje

ŽKJ Potpuna smeša za koke nosilje-jarke

ŽKN-1 Potpuna smeša za koke nosilje sa 18% proteina

ŽKN-2 Potpuna smeša za koke nosilje sa 17% proteina

ŽKN-3 Potpuna smeša za koke nosilje sa 16,5% proteina


Opširnije

Ćurke

ŽTĆ-1 Potpuna smeša za ćurke u porastu i tovu I

ŽTĆ-2 Potpuna smeša smeša za ćurke u porastu i tovu II

ŽTĆ-3 Potpuna smeša smeša za ćurke u porastu i tovu III

ŽTĆ-4 Potpuna smeša smeša za ćurke u porastu i tovu IV


Opširnije
Translate »