Svinje

Svinje

SP-1 Potpuna smeša za prasad do 5kg

SP-2 Potpuna smeša za prasad od 5-10kg

SP-3 Potpuna smeša za prasad od 10-20kg

ST-1 Potpuna smeša za svinje u porastu i tovu od 20-50 kg

ST-2 Potpuna smeša za svinje u porastu i tovu od 50-110 kg

SSK Potpuna smeša za krmače i nazimice

SKD Potpuna smeša za krmače dojare

ST-3 Potpuna smeša za svinje u tovu preko 110kg


Opširnije
Translate »