Sojin griz

SOJIN GRIZ

Sojin griz je krmivo bogato energijom i proteinima, namenjeno je prvenstveno za ishranu živine i svinja, a može se koristiti i za preživare.

Sojin griz je bogat vitaminima, aminokiselinama, vitaminom E, vitaminima B-kompleksa (osim B12) i mineralima, a najviše kalijumom (K). Koristi se u krmnim smešama za svinje i živinu do 25%, a za goveda 10 -15%.

Nutriko sojin griz ima odličnu svarljivost proteina i aminokiselina. Upotrbom ekstrudiranog sojinog griza dolazi do poboljšanja konverzije hrane, povećanja dnevnog prirasta, proizvodnje jaja, kao i proizvodnje mleka i mesa.

Opširnije
Translate »