Goveda

Junad

GT-1 Potpuna smeša za telad u porastu i tovu II od 50-100kg

GT-2 Potpuna smeša za telad u porastu i tovu III od 100-250kg

GJ -1 Potpuna smeša za tov junadi 1 od 250-350kg

GJ -2 Potpuna smeša za tov junadi 2 preko 350kg


Opširnije

Krave

GKM-1 Potpuna smeša za krave muzare preko 20 l/dan mleka

GKM-2 Potpuna smeša za krave muzare do 20 l/dan mleka

GKM-3 Potpuna smeša za krave muzare do 15 l/dan mleka


Opširnije
Translate »