Dopunske krmne smeše

Svinje

SSP2 Super za prasad od 15-25 kg

SST1 Super za svinje od 25-60 kg


Opširnije

Goveda

S-GJ Super za junad

S-KM Super za krave muzare

Opširnije

Živina

STPS Super za tov pilića „STARTER“

STPF-1 Super za tov pilića „FINIŠER-1“

STPF-2 Super za tov pilića „FINIŠER-2“

Opširnije

S-ŽKN Super za koke nosilje

Opširnije

Translate »